AMACIMIZ
Derneğin amacı; genel anlamda Deri ve Zührevi Hastalıklar Bilim Dalı’ nın ilerlemesine katkıda bulunmak, tıbbın diğer dalları ile ilişkilerini geliştirmektir.

Üyeler arasında bilimsel ve sosyal ilişkiler kurmak ve toplumsal dayanışmayı geliştirmek, üyelerin bilimsel çalışmalarını desteklemek, oluşabilecek hukuksal sorunlar yönünden yardımda bulunmak, Üyelerin meslek içi eğitimlerini amaçlayan bilimsel yayınlar ve toplantılar yapmak;

Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitimi konularında çalışmalar yapmak, ilgili eğitim kuruluşları ve hastanelerle işbirliği yaparak Deri ve Zührevi Hastalıklar eğitiminde ulusal ve uluslararası standardizasyonun sağlanmasına katkıda bulunmak;

Ülkemizdeki sağlık sorunları ile ilgili kuruluşlara yardımcı olmak,

Deri ve zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalını ilgilendiren meslek onurunu yaralayıcı davranışlarda bulunanları ilgili makamlara bildirmek ve gerekirse kamuoyunu bilgilendirmektir.